Arada: eina de feminismes i memòria


Qui som?

Una iniciativa que engloba diferents projectes relacionats amb la memòria històrica i de gènere. Neix d’un grup obert de dones que, des de la interdisciplinarietat, volem desenvolupar activitats de divulgació de la història de gènere i del moviment feminista. Tenim la voluntat de difondre els coneixements que genera la investigació feminista, així com d’augmentar la sensibilitat social cap a la història de gènere.

Per què?

Considerem que la història més divulgada o tradicional ha sigut parcial i centra la seua atenció en subjectes masculins, blancs, heterosexuals, acomodats econòmicament i que generalment ocupen llocs de poder. La historiografia porta dècades generant coneixement sobre la quotidianitat, les relacions de gènere o el feminisme en la història, però aquesta informació no flueix en la direcció de la divulgació social. Entenem la memòria com a eina per a la transformació social: conèixer el passat ens ajuda a comprendre el funcionament del patriarcat en l’actualitat i conèixer la història de gènere ens ajuda a formar noves generacions en valors d’equitat i solidaritat. Així, naixem com a ferramenta de divulgació històrica, com a mitjà per a la difusió del coneixement i per a la formació transformadora.

Què fem?

Centre de documentació feminista: aspirem a recollir documents d’assemblees, col·lectius i d’agrupacions relacionades amb el moviment feminista, amb la intenció de dipositar-los adequadament, difondre’ls i preservar-los. Entenem aquest arxiu com un espai necessari per a la investigació perquè les fonts primàries de les que disposem sobre les feministes del passat són limitades i esbiaixades. És clau la conservació de la  informació que genera el moviment feminista, per a que les futures investigadores disposen dels recursos necessaris per a la reconstrucció de la història de forma completa i equitativa.

La documentació que volem recollir és tant del passat com de grups actuals i és de tot tipus: documents interns relacionats amb el funcionament, cartelleria, enganxines, imatges,   textos   de   formació,   estatuts   o   principis…   A   més,   complementarem   la documentació amb un arxiu audiovisual que incloga entrevistes a les activistes. Així, l’objectiu és recollir tota la informació que siga susceptible d’estudiar-se en un futur.

Investigació: a banda de recol·lectar informació, també volem produir-ne. La mancança i deficiències dels mitjans oficials envers l’estudi del feminisme fan necessària aquesta tasca. Volem incorporar perspectives interseccionals que tinguen en compte les direccions que les opressions adopten: atendre al gènere, la classe, l’ètnia, l’orientació sexual, la religió, l’edat o la salut entre d’altres. Proposem afegir savieses d’altres feminismes que ens puguen enriquir: conèixer, difondre i aprendre la pluralitat que existeix en els grups per l’alliberament femení en zones del sud global.

Conferències i tallers: el nostre grup està format per estudiants i investigadores d’història, especialment interessades en la història de gènere. Les temàtiques tractades no sempre tenen com a protagonistes les dones, sinó que la nostra proposta és tractar tots els aspectes històrics de forma transversal i feminista. Oferim xerrades de divulgació social sobre aspectes del passat que depenen dels interessos de les integrants d’Arada. Els temes d’aquestes conferències poden ser:

· La memòria històrica de gènere.

· Presència de les dones en la investigació i la docència universitària (les dones a la Acadèmia).

· La història de gènere durant la II República i la Guerra Civil. També hem desenvolupat investigacions més concretes sobre l’organització anarcofeminista Mujeres Libres.

· Els cossos de les dones com a camps de batalla. La utilització dels cossos femenins amb finalitats polítiques i en contextos bèl·lics.

· La vinculació de l’orientalisme i la colonialitat amb el génere i el patriarcat.

· Els grups d’autoconsciència feminista durant la Transició.

· Les dones als moviments veïnals durant la Transició.

· La relació de les dones amb el treball en l’Època Contemporània.

· Les dones i la seua relació amb la literatura (com a representants i com a representades) i amb els llibres als segles XVIII i XIX.

· Prostitució.

Aquestes són algunes de les nostres propostes per a l’inici del projecte, però el nostre grup és obert i naixem amb la voluntat de que més dones o persones socialitzades com   a   dones  s’incorporen  per  aportar  noves  activitats,  perspectives,  experiències    i coneixements. Fem una crida a la participació i a la sensibilització: treballem i difonem el passat per millorar el present.

On pots trobar-nos?

En l’Espai de Lluire Aprenentatge El Punt. Aquest és un espai que conté biblioteca, centre de documentació i que busca ser un lloc per trobar-nos, documentar-nos, formar-nos en comú. Es troba en el carrer Garcilaso número 11, al barri del Carme de València. Ens trobareu en El Punt els dijous des de les 17 fins les 20h. A més, ens pots trobar a xarxes socials: al facebook (Arada. Eina de feminismes i memòria) i al gmail (aradamemoria@gmail.com).

 

Les extraordinàries realitzacions de les dones en la Història anul·len la llegenda de la seua inferioritat.

Emma Goldman

Llaurem la memòria per sembrar el futur.

 


 

¿Quiénes somos?

Una iniciativa que engloba diferentes proyectos relacionados con la memoria histórica y  de género. Nace de un grupo abierto de mujeres que, desde la interdisciplinariedad, queremos desarrollar actividades de divulgación de la historia de género y del movimiento feminista. Tenemos la voluntad de difundir los conocimientos que genera la investigación feminista, así como de aumentar la sensibilidad social hacia la historia de género.

¿Por qué?

Consideramos que la historia más divulgada o tradicional ha sido parcial y que centra su atención en sujetos masculinos, blancos, heterosexuales, acomodados económicamente y que generalmente ocupan espacios de poder. La historiografía lleva décadas generando conocimiento sobre la cotidianidad, las relaciones de género o el feminismo en la historia, pero esta información no fluye en la dirección de la divulgación social. Entendemos la memoria como herramienta para la transformación social: conocer el pasado nos ayuda a comprender el funcionamiento del patriarcado en la actualidad y conocer la historia de género nos ayuda a formar a las nuevas generaciones en valores de equidad y solidaridad. Así, nacemos como herramienta de divulgación histórica, como medio para la difusión del conocimiento y para la formación transformadora.

¿Qué hacemos?

Centro de documentación feminista: aspiramos a recoger documentos de asambleas, colectivos y agrupaciones relacionadas con el movimiento feminista, con la intención de depositarlos adecuadamente, difundirlos y preservarlos. Entendemos este archivo como un espacio necesario para la investigación porque las fuentes primarias de las que disponemos sobre las feministas del pasado son limitadas y sesgadas. Es clave la conservación de la información que genera el movimiento feminista, para que las futuras investigadoras dispongan de los recursos necesarios para la reconstrucción de la historia de forma completa y equitativa.

La documentación que queremos recoger es tanto del pasado como de grupos actuales i es de todo tipo: documentos internos relacionados con el funcionamiento, cartelería, pegatinas, imágenes, textos de formación, estatutos o principios… Además, complementaremos la documentación con un archivo audiovisual que incluya entrevistas  a las activistas. Así, el objetivo es recoger toda la información que sea susceptible de ser estudiada en un futuro.

Investigación: aparte de recolectar información, también queremos producir. La carencia y deficiencias de los medios oficiales alrededor del estudio del feminismo hacen necesaria esta tarea. Queremos incorporar perspectivas interseccionales que tengan en cuenta las direcciones que las opresiones adoptan: atender al género, la clase, la etnia, la orientación sexual, la religión, la edad o la salud entre otras. Proponemos añadir sabias de otros feminismos que nos puedan enriquecer: conocer, difundir y aprender la pluralidad que existe en los grupos para la liberación femenina en zonas del sur global.

Conferencias y talleres: nuestro grupo está formado por estudiantes e investigadoras de historia, especialmente interesadas en la historia de género. Las temáticas tratadas no siempre tienen como protagonistas a las mujeres, sino que nuestra propuesta es tratar todos los aspectos históricos de forma transversal y feminista. Ofrecemos charlas de divulgación social sobre aspectos del pasado que dependen de los intereses de las integrantes de Arada. Los temas de estas conferencias pueden ser:

  • La memoria histórica de género.
  • Presencia de las mujeres en la investigación y la docencia universitaria (las mujeres en la Academia).
  • La historia de género durante la II República y la Guerra Civil. También hemos desarrollado investigaciones más concretas sobre la organización anarcofeminista Mujeres Libres.
  • Los cuerpos de las mujeres como campos de batalla. La utilización de los cuerpos femeninos con objetivos políticos y en contextos bélicos.
  • La vinculación del orientalismo y el pensamiento colonial con el género y el patriarcado.
  • Los grupos de autoconciencia feminista durante la Transición.
  • Las mujeres en los movimientos vecinales durante la Transición.
  • La relación de les mujeres con el trabajo en la Época Contemporánea.
  • Las mujeres y su relación con la literatura (como representadas y como representantes) y con los libros en los siglos XVIII i
  • Prostitución.

 

Estas son algunas de nuestras propuestas para dar inicio el proyecto, pero nuestro grupo es abierto y nacemos con la voluntad de que más mujeres o personas socializadas como mujeres se incorporen para aportar nuevas actividades, perspectivas, experiencias y conocimientos. Hacemos una llamada a la participación y a la sensibilización: trabajamos y difundimos el pasado para mejorar el presente.

¿Dónde puedes encontrarnos?

En el Espai de Lluire Aprenentatge El Punt. Este es un espacio con biblioteca, centro de documentación, que busca ser un lugar para encontrarnos, documentarnos y formarnos en común. Se encuentra en la calle Garcilaso número 11, en el barrio del Carmen de Valencia. Estaremos en El Punt los jueves desde las 17 hasta las 20h. Además, puedes contactar con nosotras por facebook (Arada. Eina de feminismes i memòria) y gmail (aradamemoria@gmail.com).

Las extraordinarias realizaciones de las mujeres en la Historia anulan la leyenda de su inferioridad.

 Emma Goldman

Labramos el presente para sembrar el futuro. Arada, València, primavera del 2016.

+ No hay comentarios

Add yours